Кафедра загального та слов'янського мовознавства

Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства


Дніпровський національний університет імені Олеся ГончараІсторія кафедри

Кафедра загального та слов'янського мовознавства почала своє існування в Катеринославському університеті в 1918 році.

Читати далі

Кафедра сьогодні

Кафедра є випусковою зі спеціальності «Філологія. Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська».

Читати далі

Наші викладачі

На кафедрі загального та слов'янського мовознавства працюють три доктори і три кандидати філологічних наук.

Читати далі

Наші випускники

Інформація про найуспішніших та найнаполегливіших випускників нашого факультету.

Читати далі

Студентське життя

Студентське життя – це не лише складання іспитів і заліків. Роки навчання в університеті – той час...

Читати далі

Абітурієнтам

На нашому сайті Ви можете знайти актуальну інформацію щодо умов вступу до ДНУ.

Читати далі

Ми живемо у світі текстів. Отримана з текстів інформація збагачує наші знання про навколишній світ і формує оцінки подій, що відбуваються. Справжній філолог – це людина, здатна тлумачити текст, розкриваючи приховані в ньому смисли, а також створювати нові тексти таким чином, щоб досягти своєї мети у спілкуванні з іншими людьми. Ці компетенції повною мірою формуються на факультеті української й іноземної філології та мистецтвознавства ДНУ у студентів, що навчаються за спеціальністю «Філологія».

Професор кафедри лінгвістики Університету Вісконсин-Медісон (США) Моніка Маколі спробувала пояснити, які можливості дає лінгвістична освіта в повсякденному житті та чому навчає філологія:

Кафедра загального та слов’янського мовознавства здійснює підготовку зі спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська за трьома рівнями вищої освіти:

першим (бакалаврським) – за освітньою програмою Російська мова та література,

другим (магістерським) – за освітньою програмою Російська мова та література,

третім (освітньо-науковим, PhD) за освітньо-науковою програмою Філологія (2020 р.)

третім (освітньо-науковим, PhD) за освітньо-науковою програмою Філологія (2021 р.)

Навчальні плани підготовки докторів філософії (PhD) зі спеціальності 035 Філологія за денною та заочною формами навчання

Робочі програми навчальних дисциплін за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії (PhD) Філологія

Рецензії-відгуки стейкхолдерів на освітньо-професійну програму "Російська мова та література" підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська, галузі знань 03 Гуманітарні науки, розроблену Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара

Рецензії-відгуки стейкхолдерів на освітньо-наукову програму "Філологія" підготовки докторів філософії (PhD) зі спеціальності 035 Філологія галузі знань 03 Гуманітарні науки, розроблену Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара

Шановні абітурієнти! Пропонуємо вам презентацію освітньої програми підготовки бакалаврів "Російська мова та література".